Среднее квадратичное ms sql

Programming
Предыдущий Следующий

Реализация формулы среднего квадратического на SQL

Формула:

Root mean square

Код:


SELECT
    avg([Money]) AS AvgMoney ,
    min([Money]) AS MinMoney ,
    max([Money]) AS MaxMoney,
    Count([Money]) as CountMoney,
    SQRT( sum(power([Money],2)) / Count([Money]) ) as SQRTMoney,
   
    SQRT(
        (sum(power([Money],2))
     - power(min([Money]),2)
     - power(max([Money]), 2)) / (Count([Money]) - 2)
    ) as SQRTMoneyWithoutMinMax
FROM
[dbo].[Price]

Поле SQRTMoney - будет среднее квадратическое

Поле SQRTMoneyWithoutMinMax - будет среднее квадратическое, без максимального и минимального значние в таблице

Самостоятельный отпуск Опыт заказа вывоза мусора в Киеве Магія зміни: Від ночі до дня
Магія Вечірнього Неба: Відлякуйте втомленість дня і зануртеся у світ загадок і краси